Hình thức thanh toán

Smile Coffee áp dụng các hình thức thanh toán sau: 

  • Áp dụng hình thức thanh toán bằng tiền mặt đối với các khách hàng giao dịch trực tiếp tại cửa hàng.
  • Áp dụng hình thức thanh toán bằng cách chuyển khoản đối với các khách hàng ở xa, đặt dịch vụ thông qua website.