Chính sách giao nhận

  • Hình thức giao nhận

Smile Coffee cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, giao hàng cho mọi khách hàng. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm, sản phẩm đảm bảo sẽ được giao đến tận tay khách hàng.

  • Thời gian giao nhận

Thời gian giao hàng phụ thuộc vào khoảng cách địa lý. Trong trường hợp phát sinh sự chậm trễ, chúng tôi sẽ cố gắng thông tin đến khách hàng sớm nhất có thể.

  • Phí giao nhận

Phí giao hàng phụ thuộc vào từng khoảng cách địa lý khác nhau.